Kungsörs Grus AB
Hamre Bergtäkt

Öppnar 18/4 -17

Sorter som finns är:
0/18 väggrus
0/32 bärlager
0/90 förstärkningslager
Kungsörs Grus AB

Webbdesign: KH Design Studio